Forhåndsaftale om løn- og ansættelsesvilkår for pensionerede lærere

Forhåndsaftale om løn- og ansættelsesvilkår for pensionerede lærere som ansættes i Billund Kommune.