Fællestillidsrepræsentant

Fællestillidsrepræsentant for alle lærere i kommunen.

Carsten Nielsen

Formand

Carsten Nielsen

Sydtoften 111
7200 Grindsted
Mob. 29 88 70 35
Carsten.Nielsen28@skolekom.dk

Billund Kommune

Link til Billund Kommune