Fraktionsoversigt

Fraktionsoversigt

Fraktionsoversigt:

Fraktion 1:

månedslønnet lærer/overlærer,

timelønnet lærer/overlærer,

pædagogisk konsulent ved DLH,

skolekonsulent uden ledelsesfunktioner,

skolepsykolog,

månedslønnet småbørnslærerinde,

sognemedhjælper,

månedslønnet øvelsesskolelærer.

Fraktion 2:

Månedslønnet børnehaveklasseleder,

månedslønnet børnehaveklasseassistent,

timelønnet børnehaveklasseleder.

Fraktion 3:

ledere

Fraktion 4:

Medlemmer på pension eller efterløn.

Fraktion 5:

Medlemmer, der som lærerstuderende er optaget på et lærerseminarium.

Fraktion 6:

Særlige medlemmer.

Fraktion 7:

Efterlevende ægtefæller.