Kontingent

Kontingent

Kontingent

Fraktion 1 og 2: 528 kr. pr. måned.

Fraktion 4:

1140 kr. årligt.

Fraktion 6:

1416 kr. årligt.

Kontingentet opkræves kvartalsvis

Nedsat kontingent

Personer på dagpenge kan søge om nedsat kontingent.

Er du på dagpenge f.eks. i forbindelse med barsel, arbejdsløshed eller ledig på sygedagpenge kan du søge nedsat kontingent.

Der er også andre situationer, hvor man kan søge om nedsat kontingent eller kontingent fritagelse.

Se mere på DLF's hjemmeside.

NB:

Lærere som har mistet dagpengeretten, kan fremover sende en mail / brev med ansøgning om kontingentfritagelse.
Mailen / brevet skal indeholde en vedhæftet fil/ kopi af brevet fra a-kassen om at dagpengeretten er opbrugt. Dermed kan man blive kontingentfri.

Ledige betaler allerede kun halvt kontingent, men når man ryger ned på kontanthjælp, kan man altså søge om fuldstændig kontingentfritagelse.

Du søger kontingentnedsættelse ved at sende en mail til:

 medlemsservice@dlf.org