Fem gode grunde til at blive medlem af DLF

Fem gode grunde til at blive medlem af DLF

Fem gode grunde til at blive medlem af DLF

Som medlem af Danmarks Lærerforening har du en stærk forening i ryggen. Vi øver indflydelse for dig og dine arbejdsvilkår. Kommer du i knibe på arbejdspladsen, kan du hente hjælp her.

Fem gode grunde til at melde dig ind i Danmarks Lærerforening:

- Danmarks Lærerforening arbejder for, at eleverne har en god skole og medlemmerne en god arbejdsplads.
- Vi arbejder for, at du har gode løn- og ansættelsesvilkår
- Vi hjælper dig, hvis du får problemer i forbindelse med dit arbejde
- Du får indflydelse på den politik, som din lokale kreds og foreningen fører, og er på den måde med til at påvirke vilkårene for dit arbejde
- Du har adgang til foreningens mange fordele blandt andet en favorabel gruppelivsordning. Læs om de mange øvrige fordele, du har som medlem af Danmarks Lærerforening, klik nedenfor eller læs videre her på siden.

DLF's webside om medlemsskab.

Gode grunde til at være organiseret i Danmarks Lærerforening

Lokalt

- Tillidsrepræsentanterne er sikret en grunduddannelse af DLF. De er løbende til TR-møder og TR-kurser.
De er uddannet af DLF til at hjælpe dig på din arbejdsplads.
Du kan få indflydelse på dine arbejdsforhold i DLF’s skoleklub på din skole. Her er du med til at give TR forhandlingsmandater.
- Du kan få rådgivning og hjælp i konkrete sager af Billund Lærerkreds.
- Du kan tage lærerkredsens konsulent med som bisidder i forbindelse med sygesamtaler med leder, socialrådgiver eller jobkonsulenter.
- Skal I på barsel hjælper kredsens konsulent jer med at finde den rette løsning.
- Pension for overenskomstansatte tager Lærernes Pension sig af, men for tjenestemænd er det kredsen der vejleder om pensionstidspunkt m.m.

Centralt

- Danmarks Lærerforening varetager lærernes og børnehaveklasseledernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser. DLF er aktiv i samfundsdebatten DLF´s formand er den mest citerede faglige leder i Danmark. Vi er partipolitisk uafhængige, men ikke upolitiske
- DLF har aftaleretten i forhold til dine løn– og arbejdsforhold
- DLF arbejder sammen med andre organisationer i ind- og udland.
- Du er sikret rådgivning og mulighed for juridisk assistance ved klagesager/afskedigelsessager
- Får du en arbejdsskade kan du få DLF til at følge din sag, så du bliver sikret optimal sagsbehandling af din arbejdsskade.
- I spørgsmål vedr. psykisk arbejdsmiljø kan du få rådgivning og evt. visiteres til psykologhjælp betalt af DLF.
- DLF´s understøttelseskasse kan yde økonomisk støtte til medlemmer i en vanskelig situation
- Du er under strejke og lockout sikret lønkompensation
- DLF har høringsret i forbindelse med afsked.
- Du er som medlem omfattet af DLF´s kollektive ansvarsforsikring
- Du kan tegne en frivillig gruppelivsforsikring til en meget favorabel pris. Dødsfaldsdækning fra ca. 600.000 kr. til 150.000 kr.
- Du kan opnå et af markedets billigste lån i Tjenestemændenes Låneforening (også for OK-ansatte)
- Du får indflydelse i Lærernes Centralorganisation (LC) - Fællesrådet for Tjenestemænd og Funktionærer (FTF) - Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte (KTO) m.fl. (DLF har over 160 repræsentationer)
- Du kan deltage i åbne medlemskurser på vores kursusejendomme.

 

- Lærernes bogklub
- Leje af foreningens sommerhuse / boliger / lejligheder.
Du kan let leje sommerhus via DLF's medlemswebside, her kan du se hvilke huse der er ledig i den periode du gerne vil leje - klik på https://medlem.dlf.org
- DLF´s Lærerkalender

For ikke-medlemmer er der ingen hjælp at hente.