Krisehjælp - tilbud til ansatte i Billund Kommune

Krisehjælp og psykologisk rådgivning for ansatte ved Billund Kommune - ved Falck Healthcare og Nordisk Krisekorps.

Krisehjælp

Krisehjælp og psykologisk rådgivning for ansatte ved Billund Kommune - ved Falck Healthcare og Nordisk Krisekorps.

Billund Kommune har tegnet abonnement på krisehjælp hos Falck for alle ansatte i kommunen.
Aftalen omfatter krisehjælp i forbindelse med arbejdsrelaterede hændelser.

Alvorlige arbejdsrelaterede hændelser

  • Vold, overfald og trusler
  • Arbejdsulykker
  • Arbejdsrelaterede pludselige dødsfald

Hjælpen rekvireres hos:
Falck Healthcare på tlf. 70 10 20 12.

Har du spørgsmål vedrørende rekvirering af krisehjælp kan du kontakte arbejdsmiljøkonsulent Rikke Georgi Askholm rga@billund.dk tlf: 79 72 72 73 og Kirsten Høedt, khr@billund.dk, tlf. 7972 7256.

Du rekvirerer hjælpen direkte hos Falck Healthcare og rekvirenten (leder) skal herefter informere arbejdsmiljøkonsulent Rikke Georgi Askholm rga@billund.dk tlf: 79 72 72 73  om følgende: Sagsnr. hos Falck, hændelse og navn på den person hjælpen er rekvireret til.

Arbejdsrelaterede trivselsproblemer hos ansatte ved Billund Kommune, som f.eks.:

  • Stress og udbrændthed
  • Mobning og chikane
  • Samarbejdsproblemer
  • Omstrukturering
  • Afskedigelser

Et rådgivningsforløb kan maksimalt indeholde op til 10 samtaler. I særlige tilfælde, hvor psykologen fagligt vurderer, at medarbejderen vil få øget effekt af flere samtaler i forløbet, kan Falck Healthcares sundhedsfaglige konsulent kontakte Kunden (HR og Arbejdsmiljø) med forespørgsel om bevilling af ekstra samtaler. Dette sker altid kun med samtykke fra medarbejderen.

Som udgangspunkt er den sidste samtale i et samtaleforløb en trepartssamtale,  hvor leder, medarbejder og psykolog deltager.Trepartssamtalerne skal være med til at sikre organisatorisk læring i forhold til at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde på vores arbejdspladser i Billund Kommune. Trepartssamtaler vil i givet fald tælle for 2 ud af de 10 mulige samtaler i et forløb. Trepartssamtalen foregår hos psykologen, og ansvaret for koordinering ligger hos lederen.

Stress pakker ved Nordisk Krisekorps:
Der er mulighed for at tilbyde medarbejdere samtaleforløb i form at to "pakkeforløb", samtalerne konteres i eget budget.

  1. Medarbejdere i risikogruppen for sygemelding grundet stress; ca. 3 timer.
  2. Medarbejdere med kortere sygemelding (10-15 dage) samt længerevarende sygemelding (15timer+); ca. 5 timer.

Nordisk Krisekorps kontaktes på 6011 1144

Den sidste samtale er en trepartssamtale, hvor leder, medarbejder og psykolog deltager. Trepartssamtalerne skal være med til at sikre organisatorisk læring i forhold til at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde på vores arbejdspladser i Billund Kommune.


Kontakt Kirsten Høedt, khr@billund.dk tlf. 7972 7256 eller arbejdsmiljøkonsulent Rikke Georgi Askholm rga@billund.dk tlf: 79 72 72 73

Gratis psykologisk hotline ved Falck Healthcare:

Fra 1 januar 2020 kan ledere og medarbejdere ringe til en gratis psykologisk hotline og bede om telefonisk vejledning hos en psykolog vedrørende en psykologisk problemstilling.

Den psykologiske hotline træffes på tlf. 70 10 20 12 på hverdage i tidsrummet kl. 9-16, hvor rådgivningen fra Falck Healthcares psykologer er af kortere varighed og har som målsætning af give leder eller medarbejder støtte til selv at mestre den problematik, de står overfor.

Det er muligt at ringe ind hele døgnet og få en afklarende snak med en social- eller sundhedsfagligt uddannet medarbejder, som er vant til at håndtere psykologiske problemstillinger.

Hvis telefon – psykologen taler med en leder eller medarbejder med en lidt sværere problematik, kan vedkommende være behjælpelig med at henvise til egen leder eller HR og Arbejdsmiljø, som er behjælpelig med vejledning om adgang til psykologhjælp.