6. ferieuge

Den 6. ferieuge

Den 6. ferieuge adskiller sig fra de øvrige fem ferieuger, ved at du selv skal tage stilling til, hvornår du vil bruge den. Her kan du læse om mulighederne

Hvis ikke skolelederen har fastsat en anden dato, skal du den 1. maj meddele din skoleleder, om du gerne vil holde den 6 ferieuge eller om du vil have den udbetalt.

Hvis du ønsker at flytte den 6. ferieuge til næste ferieår, skal du aftale det med din skoleleder inden den 1. maj eller inden den dato, som skolelederen har fastsat for besked om afvikling eller udbetaling af den 6. ferieuge.

Hvis du ønsker at holde den 6. ferieuge, er det dig, der skal fortælle til din skoleleder, hvornår du vil holde den. Du skal fortælle det så tidligt som muligt.

Du kan holde den 6. ferieuge på et hvilket som helst tidspunkt i ferieåret. Det kan holdes som en enkelt dag af gangen eller som en hel uge. Det bestemmer du. Skolelederen kan skønne, at forholdende på skolen gør, at du ikke kan holde fri.  Der skal skønnes i hvert enkelt tilfælde og det skal vurderes sagligt, objektivt og proportionalt, hvorvidt tjenesten forhindrer feriens afholdelse.

Hvis den 6. ferieuge ønskes udbetalt, sker det med den førstkommende lønanvisning efter ferieårets udløb. Hver feriedag har en værdi af 0,5 % af din årsløn.

I lighed med øvrig ferie, afvikles ferie med aktuel beskæftigelsesgrad. Reglerne om sygdom og ferie gælder også i forhold til den 6. ferieuge.

Ved skift til anden kommune får du 6. ferieuge udbetalt.