Underretningspligt

Underretninger er udtryk for omsorg.

Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn.

Du kan henvende dig til Ankestyrelsen, hvis der ikke sker noget, når du henvender dig til kommunen.

Link til Ankestyrelsen

Ankestyrelsen:

 Anonyme underretninger:


Formelt set kan en underretning godt
være anonym. Det er dog bedst at
undgå, da det vanskeliggør det videre
arbejde – og dermed mulighederne
for at hjælpe barnet. Men hellere en
anonym underretning end ingen.

Lovgrundlag:

LBK nr 810 af 19/07/2012 (Serviceloven)
Offentliggørelsesdato: 21-07­2012
Social- og Integrationsministeriet

Kapitel 11 (§46 - §75)
Særlig støtte til børn og unge

Kapitel 27 (§152 - §155)
Underretningspligt

Se loven på retsinfo