Langtidssyg

Vi tilbyder dig at vores konsulent, Poul Eck Sørensen er bisidder ved sygesamtaler på skolen og på jobcenteret. Det vil være fint hvis din TR også kan deltage i møderne på skolen.

Jobcenter

Der er sket stramninger på Jobcentrene, så det kan være godt at have en bisidder med.

Psykologhjælp

Billund kommune er tilmeldt en Falckordning. Du kan tale med din TR og skoleleder om, om du kan få gavn af denne.

Er det ikke muligt kan du ringe til psykisk arbejdsmiljø hos DLF

Økonomi under sygdom

Det er en god ide at undersøge om du kan få udbetalt en forsikringssum fra LP. Det kommer an på hvilken ordning du har hos LP.

Man kan få alvorlige økonomiske problemer i forbindelse med langtidssygdom. Hvis det er tilfældet, kan man søge DLF's understøttelses-kasse.

Nettet

K10 hjælper syge hinanden i forhold til systemet.

Fra Det Centrale Handicapråds hjemmeside

Sygedagpengelovens varighedsbegrænsning
- når fremtidsperspektiverne er usikre.

klik her